Gewoon betrouwbare kinderopvang

Leeftijd Beleid

Ik vang vaak meerdere kinderen tegelijk op. Om ieder kind voldoende aandacht en leefruimte te bieden zijn er normen voor het maximaal gelijktijdig opvangen van kinderen. Deze normen zijn wettelijk vast gelegd.

  • Binnen een gastgezin mogen in totaal maximaal vijf gastkinderen opgevangen worden in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, waarbij eigen kinderen worden meegeteld. Van die vijf kinderen mogen maximaal vier kinderen van 0 en 1 jaar aanwezig zijn waarvan maximaal twee kinderen van 0 jaar. Als een gastouder zelf kinderen boven de 4 jaar heeft moet zij aan de eisen voldoen die horen bij de categorie hieronder (dus de groep van 0 tot 13 jarigen).
  • Een gastouder mag maximaal zes kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar tegelijk opvangen, waarbij de eigen kinderen tot 10 jaar moeten worden meegeteld. Van de zes kinderen mogen maximaal vier kinderen van 0 en 1 jaar aanwezig zijn, waarvan maximaal twee kinderen van 0 jaar.

Over Veiligheid

Iedere gastouder is verplicht jaarlijks een risico-inventarisatie uit te voeren, samen met een bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau. De risico-inventarisatie heeft betrekking op de locatie waar de opvang plaats vindt en gaat uit van het aantal kinderen dat wordt opgevangen en hun leeftijd.

Het gastouderbureau stelt op basis van de geconstateerde risico’s een plan van aanpak op dat beschrijft hoe de risico’s worden vermeden of zullen worden opgelost. De risico-inventarisatie is gereed op het moment dat de opvang start. Op de opvanglocatie is een exemplaar van de risico-inventarisatie en het plan van aanpak aanwezig, voorzien van een originele handtekening van de bemiddelingsmedewerker en de gastouder.

Ik vang kinderen op in een rookvrij huis. We hebben geen huisdieren. Er is voor ieder kind een apart slaapplekje aanwezig.


Opvang bij Ziekte

Als een kind ziek is heeft het speciale aandacht nodig, meer dan normaal. Dit kan ten koste gaan van de aandacht voor de andere gastkinderen. Als een kind ziek is bekijk ik samen met de ouders wat het beste is. Dit hangt af van het aantal kinderen wat op dat moment gebruik maakt van de opvang. Ook naar de eventuele risico’s van besmetting wordt gekeken. Als gastouder neem ik uiteindelijk de eindbeslissing over het wel of niet opvangen van het zieke kind. Mocht een kind op school ziek worden, dan haal ik het van school.

Over Noodopvang

Bij ziekte van de gastouder zijn er collega-gastouders die bereid zijn de kinderen op te vangen, mits zij natuurlijk plek hebben op gevraagde dagen en tijden. Het regelen van noodopvang is de verantwoordelijkheid van de vraagouder.

Voor ouders die een Comfortpakket bij Berend Botje hebben wordt deze noodopvang door Berend Botje verzorgd.

Opvang Dagen

Ik bied van maandag t/m donderdag. De opvang tijden liggen tussen 06:30 en 17:30 uur.

Afhankelijk van jouw wensen en de aanwezigheid van andere kinderen, bespreek ik graag de mogelijkheden.

Opvang wordt uitsluitend gedaan via gastouderbureau Berend Botje.

Wat zijn de kosten voor gastouderopvang?

Bereken het eenvoudig via de tool van Berend Botje

 Rustig slapen
 Speelgoed voor alle leeftijden
 Veilig ontdekken

Wat is er te Doen in de omgeving?

Nou... meer dan Genoeg!

 

 

In de omgeving van mijn woning is op loopafstand veel te doen voor de kinderen. Als het weer het toelaat gaan we lekker op pad. Naar een speeltuin het park of de kinderboerderij, alles is dichtbij.

Stuur mij een bericht